til top
  • Vilkår for bruk av siden

Vilkår for bruk av siden

Når du besøker Halsnøy Trelast sine hjemmesider, godtar nedenstående vilkår.

  • Innhold 
    Halsnøy Trelast sine hjemmesider inneholder informasjon om alle Mesterhus sine hustyper. 

    De opplysninger som gis på hjemmesiden er kun ment som førstehånds informasjon, og de må ikke ses på som uttømmende eller som en erstatning til den produktinformasjon som du får ved direkte kontakt med våres ansvarlige selgere eller prosjektansvarlige. Informasjon som gis på hjemmesiden er ikke juridisk bindende.

    Den informasjonen som gis på hjemmesiden er ment å være så fullstendig som mulig. Halsnøy Trelast forbeholder seg dog retten til å gjøre endringer når som helst og uten ytterligere forvarsel.

I dag er det mulig å lage svært realistiske illustrasjoner av hus, men alle fotoillustrasjoner her er kun til inspirasjon. 

Husene vist her er tilpasset Teknisk forskrift TEK 10. Alle hus som det søkes rammetillatelse eller igangsettingstillatelse for, etter 01.01.2019 må følge ny teknisk forskrift kalt TEK 17. Den nye forskriften har strengere krav til dagslys. Dette betyr i praksis at noen vinduer må gjøres større, eller for noen hustyper må det inn flere vinduer, og det vil kunne påvirke fasadeuttrykk. Våre byggmestere vil sørge for at tegninger til ditt hus er oppdatert til korrekt TEK, og at du får huset ditt slik du øsnker deg.

Foto av hus er kundetilpasset og er ofte avvikende fra kataloghus.

Priser på MESTERHUS 
På hjemmesidene til Halsnøy Trelast finnes ingen priser på kataloghus fra Mesterhus. Tilbud på husleveranser gies kun på forespørsel. 

Personlige data fra brukere 
Personlige data som mottas via Halsnøy Trelast sine hjemmeside vil bare bli benyttet til å forbedre de tjenester som vi tilbyr deg som forbruker. Halsnøy Trelast gjør alle anstrengelser for å sikre en forsvarlig innsamling, overføring og lagring av personlige data på grunnlag av dataenes karakter. Halsnøy Trelast vil ikke misbruke dine personlige data ved å sende deg informasjon du ikke har bedt om, eller videreformidle opplysninger til en tredjepart uten din godkjennelse.

Copyright og opphavsrett 
Presentasjonen og alt innhold på hjemmesiden er beskyttet av opphavsrettslige regler. Du kan kun benytte informasjon, tekst, bilder og grafikk fra hjemmesiden til private, ikke-kommersielle formål. All gjengivelse, modifisering, overføring, publisering eller annen bearbeidelse til andre formål enn ren beskuelse, er ikke tillatt uten at spesiell skriftlig tillatelse er gitt.

Varemerker 
Rettighetene til alle varemerker, logoer og servicemerker benyttet på denne hjemmesiden tilhører Halsnøy Trelast eller vår huspartner Mesterhus Norge. Det tillates ingen bruk, permanent nedlastning, kopiering eller distribuering på noen måte av de nevnte objekter uten skriftlig tillatelse fra rettighetshaver.

Hyper-linker 
Halsnøy Trelast sin hjemmesiden kan inneholde hyper-linker til andre uavhengige nettsteder. Vi kan ikke gå god for eller garantere nøyaktigheten eller riktigheten av informasjon relatert til slike hyper-linker eller andre nettsteder, og besøk av andre nettsteder linket til Halsnøy Trelast sin hjemmesiden skjer på eget ansvar.

Ingen garanti for innhold 
Halsnøy Trelast tar alle rimelige forholdsregler for å sikre at informasjonen på denne hjemmesiden er korrekt. Likevel kan ikke nøyaktigheten garanteres, og Halsnøy Trelast påtar seg ikke ansvar for uriktig, ufullstendig eller mangelfull informasjon på hjemmesiden. Informasjonen presenteres "som den er" uten noen form for garantier.

Begrensning av ansvar 
Halsnøy Trelast fraskriver seg ethvert ansvar for skader relatert til enhver bruk av hjemmesiden, inkludert men ikke begrenset til tap eller skade forårsaket av virus på ditt datautstyr eller benyttelse av informasjon på hjemmesiden.

Oppdateringsrutiner 
Halsnøy Trelast forbeholder seg retten til å oppdatere disse vilkår når som helst, og du oppfordres derfor til å sjekke vilkårene hver gang du er på hjemmesiden.