til top
 • Anleggsvirksomhet

Anleggsvirksomhet

Halsnøy Trelast as har ein eigen avdeling som driv med anleggsverksemd.

Me tar på oss små og store oppdrag innan graving og transport.
Me lagerfører massar og røyr samt deler (kloakk, drenering) i Toftevåg.

Me kan ta på oss dei fleste typar oppdrag som:

 • Mindre gravearbeid rundt hus og hage
 • Muring av natursteinsmurar
 • Meisling av fjell
 • Vegbyggjing
 • Hustomtar
 • Graving av fiber, lågspent og høgspent
 • Teknisk anlegg i bustad- og hyttefelt (veg, vatn og kloakk)
 • Trefelling og rydding

Av utstyr me disponerar kan nevnast:

 • 2stk Hitachi Z210
 • 1stk Hitachi 85US
 • 1stk JCB 7230 300Hk 70km/t
 • 1stk 18T dumperhengar
 • 1stk Volvo A25 Dumper
 • 1stk Maskintralle for transport av gravemaskinar m.m.
 • 1stk Valse for komprimering